ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ - ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Διαθέτουμε πλήρη γκάμα ανταλλακτικών καυστήρων και σομπών πέλλετ, όπως αντιστάσεις, φωτοκύτταρα, μοτέρ καυσαερίων και διαφόρων τύπων αισθητήρια (χώρου, θερμοκρασίας νερού, θερμοκρασίας καυσαερίων), καθώς και πίνακες ελέγχου με ελληνικό μενού, για μετατροπή οποιουδήποτε τύπου μηχανήματος σε «ΕΛΛΗΝΙΚΟ», σε περίπτωση που είναι πολύ δύσκολη η παραμετροποίηση των ρυθμίσεων από το χρήστη ή εάν για κάποιο λόγο μπλοκάρει η λειτουργία τους.